Hästunderstödda Insatser (HUI)

Flera positiva effekter

Ett av Elevhälsans uppdrag är att stödja skolornas arbete med att utveckla och förbättra de olika insatser som ges till barn i behov av särskilt stöd. Vi är glada över att nu, genom ett samarbete med Humlamaden rehab, få möjlighet att sprida kunskap om och ge ett par skolor praktisk erfarenhet av att arbeta med Hästunderstödda insatser (HUI).
Idag ökar intresset för insatser med hjälp av hästen inom både friskvård, rehabilitering, habilitering, socialomsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter. Hästunderstödda insatser (HUI) kan användas både i behandlande och i hälsofrämjande syfte till barn, ungdomar och vuxna med psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. Man kan se att positiva effekter kan uppnås inom många områdena tex. relationer, kommunikation, psykosociala färdigheter, kognitioner, motorik och neuropsykiatri.

Hästen som en aktiv part i arbetet

Att använda sig av hästen som hjälpmedel i ett terapeutiskt eller pedagogiskt syfte kan vara mycket hjälpsamt. Arbetet utförs inom den triangel som uppstår mellan häst terapeut/pedagog och klient/elev. Avsikten med insatserna är inte att lära människor att rida utan insatsen ska komplettera och understödja en påbörjad behandling eller en pedagogisk insats. Problemområdena kan vara fysiska, psykiska, sociala eller pedagogiska. De som ansvarar för insatserna och planerar och leder arbetet gör detta utifrån sin grundprofession inom tex.områdena psykoterapi. socialt arbete, fysioterapi eller pedagogik.

En elev, en häst och en pedagog på promenad i en skog, där de samtalar

Aktiviteter i samvaro med hästar erbjuder en miljö som både är förutsägbar och innehållsrik bestående av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och ett känslomässigt engagemang som får oss att vara i nuet. Miljön kring hästarna är strukturerad och förutsägbar vilket ger ett sammanhang och skapar trygghet att utforska, bearbeta, sätta gränser etc. Aktiviteterna är meningsskapande, varierande, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga. Hästen kan fungera som en brygga som gör det lättare att uttrycka känslor och tankar. Kontakten med hästar och natur minskar stress och ger fysisk och psykisk återhämtning. Kroppens lugn och ro-system stimuleras och oxytocin frisätts.
Allt detta tillsammans främjar hälsa, utveckling och inlärning vilket kan bidra till stärkt självkänsla, bättre motoriska färdigheter och social träning. Delta ökar barnens möjlighet att klara av t.ex. skolarbete och förbättra psykosociala förmågor.

En pedagog från Humlamaden hjälper en elev att ta hand om en häst efter dagens arbete
(Alla foto i inlägget är privata av. Anna Pettersson Lindqvist)

Vill du läsa mer, klicka på länkarna nedan;

Sydsvenskan: Barnen vet – Hästmötena hjälper mot anorexi och koncentrationsproblem

Sydsvenskan: Hästar ger skoltrötta barn lugn och energi

Sydsvenskan: ”Hästarna nosar rätt på våra känslor, utan att värdera dem”

Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab

Hästsverige: Hästen som terapeut

Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete,
Silfverberg G. (PDF)

En elev ligger på en häst avskild från omvärldens intryck under en filt med två pedagoger hjälper hen att slappna av